طراحی داخلی مجتمع تجاری به خاطر گستردگی محیطی آن اهمیت ویژه ای دارد. نکات بسیاری وجود دارد که در طراحی داخلی مجتمع تجاری باید آن ها را رعایت کرد. آشنایی با طراحی داخلی مجتمع تجاری مجتمع های تجاری امروزه بیش از پیش مورد توجه صاحبان کسب و کار و مشتریان قرار گرفته است. طراحی داخلی مجتمع تجاری از اهمیت زیادی برخوردار است. یک مجتمع تجاری در واقع مکانی است که باید نیازهای زیادی از مردم و مشتریان...